Ponuka

Preklady:

  • preklady textov z / do taliančiny
  • expresný preklad do 24 hodín (max. 5 normostrán)
  • výročné správy, projekty, manuály, články, návrhy obchodných zmlúv, vysvedčenia, jedálne lístky, prospekty, prezentácie
  • obchod, ekonómia, financie, daňová problematika, energetika, technika, medicína, cestovanie
  • denná norma: 6 NS/1 prac. deň; odovzdanie v nasledujúci pracovný deň do 9:00
  • súdne preklady (s okrúhlou pečiatkou) nevyhotovujem

Tlmočenie:

Ponukám profesionálne tlmočenie na vysokej kvalitatívne úrovni z a do talianskeho jazyka. Praktické 10–ročné skúsenosti s tlmočením najmä technického charakteru, z rôznych odvetví priemyslu a výrobných procesov, videokonferencie, atď. (strojárenstvo a pod.).

Tlmočenie na Slovensku aj v zahraničí (Taliansku).

Vyučovanie:

  • individuálne
  • skupinové